ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ : 045-554208

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
637
เดือนที่แล้ว
553
ปีนี้
1,615
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,615
ไอพี ของคุณ
3.235.223.5

โครงการสานพลังคนสูงวัย สร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ ด้วยสุข 5 มิติ ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย และ นางนิตยา เกตมาลา ปลัดเทศบาลตำบลห้วย พร้อมด้วย เทศบาลตำบลห้วย และ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ร่วม โครงการสานพลังคนสูงวัย สร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ ด้วยสุข 5 มิติ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วย
02 มิถุนายน 2564

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือด เพื่อป้องกันโรคลัมปีสกินในวัว หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้อย,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลห้วย กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือด เพื่อป้องกันโรคลัมปีสกินในวัว หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้อย #สัตว์ปลอดโรค #คนปลอดภัย
02 มิถุนายน 2564

 ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับพล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
1 มิถุนายน 2564 นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย พร้อมด้วย นางนิตยา เกตมาลา ปลัดเทศบาลตำบลห้วย และ จ่าเอกธนภัทร ปะตะสังค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับพล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน โดยมี นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ทีมวิทยากรและแกนนำชุมชนบ้านตาดใหญ่ ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างชุมชนสีขาว ชุมชนยั่งนืน ห่างไกลยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.. พร้อมนี้ เทศบาลตำบลห้วยได้สนับสนุน งบประมาณ ในเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท บุคลากรในการจัดสถานที่พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ #เทศบาลตำบลห้วย
01 มิถุนายน 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลัมปีสกิน  ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
31 พฤษภาคม 2564 นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วยได้เล็งเห็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ซึ่งตำบลห้วยมีเกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ ประมาณ 2,000 ตัว จึงได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลัมปีสกิน ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลห้วย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำกับแกนนำตำบลห้วย ช่วยกันประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมให้สัตว์ปลอดภัย และฉีดพ่นน้ำยาคอกสัตว์อีกทาง #สัตว์ปลอดโรค #คนปลอดภัย #เทศบาลตำบลห้วยห่วงใยทุกคน
31 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกครอบครัวเทศบาลตำบลห้วย นางสาววีนัส  แสนเลิง ในโอกาส บรรจุเข้ารับราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววีนัส แสนเลิง ที่จะเดินทางไปปฎิบัติราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง
29 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร...,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย ในนามเทศบาลตำบลห้วย ขอแสดงความยินดีกับ ท่านสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... ..และขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง ท่านนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่วันที่ 28 พ.ค.2564 ...ขอแสดงความยินดีกับท่านนายอำเภอทั้งสองท่านอย่างยิ่ง..
28 พฤษภาคม 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยที่1 ครั้งที่ 2 ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
28 พฤษภาคม 2564 นายสุวิช ศรีจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยที่1 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาญัตติเสนอใหม่ที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเสนอ และแจ้งข้อราชการ รับฟังปัญหาเดือดร้อนของประชาชน โดยมี ฝ่ายปกครอง นำโดย นายโอสถ อุปถัมภ์ กำนันตำบลห้วย และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังและแจ้งปัญหาในการประชุมครั้งนี้ด้วย #ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา #แก้ไขปัญหา ##สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
28 พฤษภาคม 2564

ซ่อมแซมถนนสายบ้านนาผาง-บ้านห้วยน้อยระยะทาง 3 กม.,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
21 พฤษภาคม 2564

ร่วมกันจัดอาคารสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในช่วงสถานการการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด โควิด 19 ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลห้วย โดยนายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย ได้มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ รองนายกเทศมนตรี นำพนักงานในสังกัดร่วมกันจัดอาคารสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในช่วงสถานการการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด โควิด 19 ตามแนวทางการเฝ้าระวัง รักษาระยะห่าง และให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการ โดยได้จัดที่นั่งไว้ด้านหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยความห่วงใยประชาชนทุกท่าน #รักษาระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #สวมใส่หน้ากากอนามัย #ด้วยรักและห่วงใยจากเทศบาลตำบลห้วย
20 พฤษภาคม 2564

ร่วมปรึกษาวางแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะโน กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
20 พฤษภาคม 2564 นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางนิตยา เกตมาลา ปลัดเทศบาล ร่วมปรึกษาวางแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะโน กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางประกาศหลักเกณฑ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป
20 พฤษภาคม 2564

 ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ในพื้นที่บ้านสว่างใต้ ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
20 พฤษภาคม 2564 นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ในพื้นที่บ้านสว่างใต้ โดยมีแนวนโยบายให้ความสำคัญฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและรวดเร็ว หากประชาชนในพื้นที่ท่านใดไม่สามารถนำสุนัขหรือแมวมารับวัคซีนได้ทันตามแผนงานที่กำหนด ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 045-554208 #ด้วยรักและห่วงใยจากใจเทศบาลตำบลห้วย
20 พฤษภาคม 2564

ออกฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กลับ สุนัข แมวในพื้นที่ ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
เทศบาลตำบลห้วย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กลับ สุนัข แมวในพื้นที่ สำหรับแผนการ ฉีดวัคซีนได้ส่ง ประสานยัง ผู้นำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวให้ท่านได้รับทราบวันเวลาและสถานที่เรียบร้อย จึงเชิญชวนทุกท่านที่มีสัตว์เลี้ยงสุนัขแมว นำมาฉีดวัคซีนได้ตามวันเวลาที่ได้รับแจ้งต่อไป
19 พฤษภาคม 2564

มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือแล้ว,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
เทศบาลตำบลห้วยโดย นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือแล้ว ซึ่งเผ็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย #ดูแลฮักแพงเบิ่งแงง #คนตำบลห้วยฮักกัน
19 พฤษภาคม 2564

เหตุสาธารณภัย แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
โทร.045-525975 บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
19 พฤษภาคม 2564

ประธานศูนย์ฯ ร่วมกันออกแบบ วางแผนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดช่วงสถานการณ์โควิด-19 ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
17 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลห้วย โดย นางอรดี ผานิตย์ ประธานศูนย์ฯ ร่วมกันออกแบบ วางแผนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดช่วงสถานการณ์โควิด-19 มติที่ประชุม เห็นชอบ นำกิจกรรม สุข 5 มิติ มาใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทำความเข้าใจกับผู้สูงอายในพื้นที่ เห็นชอบแผนดำเนินงาน ในช่วงเดือนมิถุนายน เห็นชอบให้มีกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสมช่วงโควิด เห็นชอบจัดทีมวิทยากร 2 ทีม เห็นชอบจัดแผนให้ค กก.ลงเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกสัปดาห์ เห็นชอบแผนปฏิบ้ติการดูแลของ cg ซึ่งนานจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย ได้มอบหมายให้ นายธีรสัฒน์ พันธุมาศ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมเสนอแนะและร่วมวางแนวทางการดูแลผูมีภาสะพึ่งพิงให้มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ.. ? ฮักแพง ?เบิ่งแงง ? ดูแลกัน
17 พฤษภาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (115 รายการ)