ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ : 045-554208

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
252
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,698
เดือนที่แล้ว
3,181
ปีนี้
28,682
ปีที่แล้ว
20,105
ทั้งหมด
56,657
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

1
นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.30 น.
นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วย ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
01 พฤศจิกายน 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย ได้ออกตัดกิ่งไม้ที่ถนนสาย บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่4 – บ้านตาดน้อยหมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย ได้ออกตัดกิ่งไม้ที่ถนนสาย บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่4 – บ้านตาดน้อยหมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

01 พฤศจิกายน 2564

งานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลห้วย ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาคสนาม ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th

งานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลห้วย ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาคสนาม ประจำปี 2565 บ้านสว่างใต้หมู่ที่3 และบ้านสว่างเหนือหมู่ที่4 เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำภาษี ในเขตตำบลห้วย

01 พฤศจิกายน 2564

นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วย และงานสวัสดิการฯ สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยม บ้านนางหลอม บรรทุปา เพื่อดูปัญหาที่อยู่อาศัยและห้องน้ำ ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 11.00
นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วย และงานสวัสดิการฯ สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยม บ้านนางหลอม บรรทุปา เพื่อดูปัญหาที่อยู่อาศัยและห้องน้ำ ณ บ้านนาผาง ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
29 ตุลาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย ได้ออกปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ถนนสายบ้านสว่างใต้ หมู่ที่3 - บ้านนาผาง หมู่ที่6 ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย ได้ออกปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ถนนสายบ้านสว่างใต้ หมู่ที่3 - บ้านนาผาง หมู่ที่6 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
29 ตุลาคม 2564

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วย เข้ารับเกียรติบัตรผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 "ด้านสิ่งแวดล้อม" ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วย เข้ารับเกียรติบัตรผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 "ด้านสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ชั้น 2 ศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ
28 ตุลาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย ได้ออกปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย
ได้ออกปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ ถนนเส้นบ้านสว่างใต้ หมู่ที่3 - บ้านน้อยนาดี หมู่ที่13
ได้ออกตัดหญ้า ถนนสายบ้านสว่างใต้ หมู่ที่3 - บ้านนาผาง หมู่ที่6 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
26 ตุลาคม 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 งานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลห้วย ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาคสนามเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
งานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลห้วย ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาคสนามเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
26 ตุลาคม 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายจรูญ กองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วย พร้อมกองช่าง ได้ออกสำรวจงานขุดลอก หมู่ที่1 เพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำ Thai Water Plan,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
นายจรูญ กองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วย พร้อมกองช่าง ได้ออกสำรวจงานขุดลอก หมู่ที่1 เพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำ Thai Water Plan
26 ตุลาคม 2564

 เทศบาลตำบลห้วย ได้ออกตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ที่ถนนสาย บ้านนาผางหมู่ที่ 6 – บ้านหนองสะโนหมู่ที่ 8,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th

นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย และนายจรูญ กองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วย พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย ได้ออกตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ที่ถนนสาย บ้านนาผางหมู่ที่ 6 – บ้านหนองสะโนหมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

25 ตุลาคม 2564

งานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลห้วยออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาคสนามเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 บ้านนาผาง หมู่ที่2 และหมู่ที่ 6,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th

งานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลห้วยออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาคสนามเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 บ้านนาผาง หมู่ที่2 และหมู่ที่ 6

20 ตุลาคม 2564

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกตัดหญ้าที่ถนนสาย บ้านตาดน้อยหมู่ที่ 10 - ปทุมราชวงศา เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกตัดหญ้าที่ถนนสาย บ้านตาดน้อยหมู่ที่ 10 - ปทุมราชวงศา เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

15 ตุลาคม 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วย เข้ารับเกียรติบัตร "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" ณ สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
วันที่ 15 ตุลาคม 2564
นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วย เข้ารับเกียรติบัตร "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" ณ สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
15 ตุลาคม 2564

รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกตัดกิ่งไม้ที่ถนนสาย บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่4 – บ้านตาดน้อยหมู่ที่ 10 ช่วงที่3 ,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th
นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกตัดกิ่งไม้ที่ถนนสาย บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่4 – บ้านตาดน้อยหมู่ที่ 10 ช่วงที่3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
14 ตุลาคม 2564

กองช่าง เทศบาลตำบลห้วย ออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหมู่ที่1 บ้านห้วยน้อยหมู่ที่12 และบ้านนาผางหมู่ที่6,เทศบาลตำบลห้วย,tambonhuay.go.th

กองช่าง เทศบาลตำบลห้วย ออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหมู่ที่1 บ้านห้วยน้อยหมู่ที่12 และบ้านนาผางหมู่ที่6

11 ตุลาคม 2564

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (152 รายการ)