ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ : 045-554208

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
1,799
ปีนี้
1,757
ปีที่แล้ว
20,105
ทั้งหมด
29,732
ไอพี ของคุณ
3.237.37.4

ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งผู้รับมอบและดูแลระบบข้อมูลที่ดิน15 ธ.ค. 2565
2ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 ต.ค. 2565
3ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 ต.ค. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย19 ส.ค. 2565
5ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่งปลัดเทศบาลและตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง7 ก.ค. 2565
6ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป7 ก.ค. 2565
7ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง7 ก.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256527 มิ.ย. 2565
9ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วย เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256530 พ.ค. 2565
10ประกาศขออนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดดอกเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 256526 เม.ย. 2565
11คำสั่งเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลห้วย21 เม.ย. 2565
12ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ12 เม.ย. 2565
13ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น7 เม.ย. 2565
14ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น7 เม.ย. 2565
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย4 เม.ย. 2565
16รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง3 มี.ค. 2565
17ประกาศเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ8 ก.พ. 2565
18คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ กองการศึกษา25 ม.ค. 2565
19คำสั่งการแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วย25 ม.ค. 2565
20คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม25 ม.ค. 2565

1 2 3   >>  >|