ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ : 045-554208

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
493
เดือนนี้
673
เดือนที่แล้ว
7,106
ปีนี้
41,309
ปีที่แล้ว
20,105
ทั้งหมด
69,284
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน สมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ14 พ.ย. 2566
2รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง14 พ.ย. 2566
3ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาล ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2566)17 ต.ค. 2566
4รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ5 ต.ค. 2566
5แผนการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม4 ต.ค. 2566
6ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566)4 ต.ค. 2566
7แต่งตั้งพนักงานสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลป้าย2 ต.ค. 2566
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256729 ก.ย. 2566
9คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝากส่งไปรษณียภัณฑ์โดยชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน5 ก.ย. 2566
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง29 ส.ค. 2566
11ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง22 ส.ค. 2566
12รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง14 ก.ค. 2566
13การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256622 มิ.ย. 2566
14ประกาศ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)25 เม.ย. 2566
15ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566)12 เม.ย. 2566
16ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256610 เม.ย. 2566
17หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25663 เม.ย. 2566
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25663 เม.ย. 2566
19ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 256620 มี.ค. 2566
20ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.256620 มี.ค. 2566

1 2 3 4   >>  >|