ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ : 045-554208

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
1,799
ปีนี้
1,757
ปีที่แล้ว
20,105
ทั้งหมด
29,732
ไอพี ของคุณ
3.237.37.4

ลำดับรายการวันที่
1การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร (ฉบับที่ 11) 25622 ก.พ. 2565
2ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก2 ก.พ. 2565
3หลักเกฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที 2) 25632 ก.พ. 2565
4หลักเกฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 25582 ก.พ. 2565
5หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร2 ก.พ. 2565
6หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ)(โบนัส)2 ก.พ. 2565
7หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2558)2 ก.พ. 2565
8หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับ 2)2561)2 ก.พ. 2565
9หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับ2)2563)2 ก.พ. 2565
10หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย)2 ก.พ. 2565
11หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาส ก.กลาง เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)2 ก.พ. 2565
12ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น26 ม.ค. 2565
13ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น26 ม.ค. 2565

1