ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ : 045-554208

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
902
เดือนที่แล้ว
1,850
ปีนี้
8,561
ปีที่แล้ว
7,870
ทั้งหมด
16,431
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76

facebook

E-service-:- ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวครบ 10 วัน ณ บ้านนาผาง หมู่ 2 , บ้านสว่างใต้ หมู่ 3 , บ้านคำน้อย หมู่ 5 , และ บ้านน้อยนาดี หมู่ 13 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
-:- ขออนุมัติขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย มอบหมาย ชุดปฎิบัติการร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาชุมชนตำบลห้วย ออกซ่อมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง เนื่องจากไฟฟ้าส่องแสงสว่างชำรุดใช้งานไม่ได้ เพื่อความสว่างไสว และเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ณ บ้านตาด หมู่ที่ 7 บ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10 และ บ้านน้อยนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
-:- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
-:- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย ได้ออกตัดกิ่งไม้ที่ถนนสาย บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่4 – บ้านตาดน้อยหมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
งานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลห้วย ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาคสนาม ประจำปี 2565
นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วย และงานสวัสดิการฯ สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยม บ้านนางหลอม บรรทุปา เพื่อดูปัญหาที่อยู่อาศัยและห้องน้ำ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วย ได้ออกปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ถนนสายบ้านสว่างใต้ หมู่ที่3 - บ้านนาผาง หมู่ที่6
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วย เข้ารับเกียรติบัตรผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 "ด้านสิ่งแวดล้อม"

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เชิญชวนให้ไปยื่นข้อเสนอจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง อจ.ถ 18-001 จำนวน 4 ช่วง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 
-:- ผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลห้วย ผลการประเมินประสิทธิ์ภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ  
-:- ปะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 ช่วง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 
-:- ประกาศเรื่องขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านน้อยนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเรื่องขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์(หนองตาหนู) หมู่ที่4 บ้านสว่างเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเรื่องขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์(หนองไผ่) หมู่ที่4 บ้านสว่างเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- เรื่องขอเชิญยื่นเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านน้อยนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนชาด (สายบ้านครูยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสว่างใต้ (สายหลังบ้านแม่มาลาศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสว่างใต้ หมู่ที่ 11 บ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงดินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน - หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้อย (สายหลังบ้านแม่หนูพิน-วันป่าวังน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564  วุ้นเส้นนาผาง
ข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก
ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ


-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเมศบาลตำบลห้วย 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดอำนาจเจริญระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐศูนย์อำนวยการปราบปรามทุจริต