ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ : 045-554208

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
637
เดือนที่แล้ว
553
ปีนี้
1,615
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,615
ไอพี ของคุณ
3.235.223.5

E-service-:- ประกาศ พนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมินที่ 1/2564  
-:- กำหนดสมัยประชุมสามัญประปี 2564และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรกขงปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม 
-:- ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลห้วยสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564 
-:- แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วย 
-:- แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลห้วย 
-:- แต่งตั้งรองนายกเทศมานตรีตำบลห้วย 
-:- แต่งตั้งเลขาณุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วย 
-:- เรียกประชุมสภาเทศบาลห้วย 
-:- ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 
-:- ประชาสัมพันธห้ามขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์ รากพร้อมต้น มันสำปะหลัง เข้าออกจากจังหวัดอำนาจเนริญ 

โครงการสานพลังคนสูงวัย สร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ ด้วยสุข 5 มิติ
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือด เพื่อป้องกันโรคลัมปีสกินในวัว หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้อย
ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับพล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลัมปีสกิน ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกครอบครัวเทศบาลตำบลห้วย นางสาววีนัส แสนเลิง ในโอกาส บรรจุเข้ารับราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
ขอแสดงความยินดีกับในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเรื่องขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านน้อยนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเรื่องขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์(หนองตาหนู) หมู่ที่4 บ้านสว่างเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเรื่องขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์(หนองไผ่) หมู่ที่4 บ้านสว่างเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- เรื่องขอเชิญยื่นเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านน้อยนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- เรื่องขอเชิญยื่นเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านน้อยนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- เรื่องขอเชิญยื่นเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านน้อยนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- เรื่องขอเชิญยื่นเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านน้อยนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:-  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนชาด (สายบ้านครูยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสว่างใต้ (สายหลังบ้านแม่มาลาศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสว่างใต้ หมู่ที่ 11 บ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงดินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน - หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้อย (สายหลังบ้านแม่หนูพิน-วันป่าวังน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก
ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
กระเป่าผ้า


-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเมศบาลตำบลห้วย 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดอำนาจเจริญระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ